CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

chiến lược triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp

Một chiến lược triển khai giải pháp quản trị chiếm giá trị không nhỏ trong sự thành công triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp và đồng thời chính chiến lược triển khai sẽ quyết định lớn vào phần chi phí cũng như thời gian tham gia của các thành viên dự án.

Bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 chiến lược triển khai giải pháp quản trị sau:

  1. Big Bang – đây là chiến lược triển khai tổng thể cho toàn bộ các bộ phận của daonh nghiệp đồng thời
  2. Phased – bạn có thể chia dự án của bạn ra làm rất nhều giai đoạn để triển khai, và sẽ mở rộng từ từ giải pháp của bạn cho từng bộ phận một trong doanh nghiệp bạn
  3. Parallel – đây là phương thức triển khai mà bạn sẽ sử dụng đồng thời giải pháp phần mềm hiện tại và song song với đó bạn triển khai giải pháp của mới.

Big Bang

Như bản phân tích ở trên, đây là chiến lược triển khai mang trong mình rủi ro rất lớn, lớn nhất trong 3 chiến lược nhưng bù lại thì nó sẽ có được hai điểm rất lợi (1) thời gian triển khai nhanh và (2) chi phí thấp. Hãy chon Big Bang một khi yêu cầu của nhà đầu tư là cần làm nhanh giải pháp, đưa giải pháp vào vận hành trong doanh nghiệp, nhưng bạn cần phải có rất nhiểu chuẩn bị cho việc triển khai

Phương pháp tiếp cận luôn là vấn đề bạn cần phải xem xét, việc lồng ghép và đưa các qui trình mới vào từng phòng ban và cả doanh nghiệp cần phải được suy nghĩ một cách thấu đáo để tránh hoặc giảm thiểu tối đa các phản ứng phụ của người dùng

Chuẩn bị giải pháp thật kỹ lưỡng cũng là vấn đề bạn cần phải xem xét, vì với Big Bang là Risk rất lớn, vậy để thành công chỉ còn con dường là bạn làm thế nào để nhận diện và giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất trong đó giải pháp mà bạn cần triển khai đóng vai trò rất quan trọng – các tính năng của giải pháp đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm người dùng yêu cầu, bao nhêu yêu cầu còn lại cần phải được customization, develop, thời gian develop thế nào, ảnh hưởng của các customize và develop vào hệ thống như thế nào.

Kế hoạch triển khai là cái mà sẽ theo sát bạn trong suốt quá trình triển khai, dĩ nhiên là kế hoạch triển khai sẽ đi theo bạn cho cả 3 chiến lược triển khai, nhưng đối với Big Bang thì càng phải được chi tiết hơn, phải được giám sát chặt chẽ hơn với mục đích duy nhất là giảm rủi ro cho dự án. Mọi sự thay đổi về yêu cầu của người dùng đều ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và kế hoạch triển khai của bạn.

Phased Rollout Implementation

Phased Rollout được sử dụng khi bạn mong muốn chia dự án ra làm nhiều giai đoạn như bạn có thể triển khai phần kế toán tài chính trước, sau đó tới phần logistics, sản xuất, sau đó mới tới phần Suply Chain,… đó là một trong 3 cách chia Phased Rollout như sau:

  1. Chia Phased theo module – đây là cách chia như tôi đã nêu ở trên, rất dễ hình dung, bạn chia các phased theo các module mà bạn có thể triển khai lần lượt
  2. Chia Phased theo các Business Unit của doanh nghiệp bạn
  3. Chia Phased theo vị trí địa lý

Nhưng hình ở trên, bạn sẽ thấy Phased Rollout là chiến lược triển khai trung dung nhất, rủi ro đặt ở mức độ trung bình, thời gian triển khai cũng nằm ở mức độ trung bình của 3 phương pháp triển khai và cuối cùng là chi phí cũng nằm ở mức độ trung bình của 3 phương pháp triển khai.

Bạn triển khai được một giai đoạn, bạn sẽ có rất nhiều kinh nghiệm để bạn có thể điều chỉnh lại trong giai đoạn sau, thay đổi cách tiếp cận cho phù hợp hơn, điều chính lại các bước triển khai, cách thức làm việc trong nội bộ của team triển khai cũng như đối với end-user.

Parallel Implementaion

Với phương án triển khai này thì bạn vận hành song song giữa phần mềm quản lý hiện tại và phần mềm quản lý mới trong một thời gian dài, và cắt chuyển tư từ từng bước một đối với phần mềm quản lý cũ. Đây là phương pháp triển khai tốn thời gian và tiền bạc bật nhất, nhưng bù lại là rất an toàn vì người dùng sẽ tiếp cận một cách từ từ cho đến khi họ hoàn toàn thuần thục giải pháp quản trị mới và đủ kinh nghiệm để bỏ đi giải pháp cũ.

Với từng doanh nghiệp, bạn có thể chọn phương pháp này, phương pháp kia, hoặc có thể trộn lẫn nó lại cho từng giai đoạn triển khai nhằm đảm bảo cho sự thành công của dự án, đảm bảo về mặt thời gian đưa giải pháp vào vận hành và chi phí sao cho nhà đầu tư chấp nhận được.

Sự khôn khéo và truyền thông của bạn trong chiến lược triển khai giải pháp quản trị đóng vai trò rất quan trọng và bạn nên cân nhắc kỹ, nhận các tư vấn từ các chuyên gia về quản trị doanh nghiệp cũng như các chuyên gia về triển khai hệ thống nhằm đảm bảo cho sự đúng đắn của lựa chọn.

www.bsdinsight.com