DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI

Các công ty dù lớn hay nhỏ đều gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu. Dữ liệu, cả cũ và mới, đều có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không biết lượng dữ liệu họ sở hữu là bao nhiêu đến khi họ dành thời gian để xử lí chúng.

Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp chỉ chọn mua một giải pháp nền tảng đám mây nhất định với mục đích bổ sung cho một chức năng cụ thể họ đang thiếu, thay vì mua cả gói. Tuy nhiên, những chức năng phụ này có thể gây trở ngại cho quá trình tích hợp dữ liệu.

Việc di dời từ hệ thống dữ liệu tại chỗ đòi hỏi kiến thức vững chắc về cấu trúc dữ liệu; một lộ trình và chiến lược CNTT chi tiết cùng với quy trình làm sạch dữ liệu thường xuyên sẽ hỗ trợ công ty một cách đáng kể.

SAP_GoldPartner_grad_R
×
×

Cart