DỊCH VỤ NÂNG CẤP SAP ERP

Một hệ thống SAP hiệu quả không làm đình trệ và lỗi thời trong nền kinh tế toàn cầu, nó phải phát triển nếu không nó sẽ làm lãng phí thời gian và tiền bạc. Phần mềm SAP luôn phấn đấu để ngang tầm với sự phát triển trong kinh doanh và thường xuyên nâng cấp phần mềm để đáp ứng được những thay đổi đó. Hệ thống ERP khác có thể tốn kém khi cập nhập nhưng với SAP thì chi phí cập nhật đã bao gồm trong lệ phí đăng ký

SAP_GoldPartner_grad_R
×
×

Cart