QUẢN LÝ THAY ĐỔI

Việc triển khai một hệ thống ERP luôn bao gồm nhiều yếu tố quan trọng. Những yếu tố này đan chặt với nhau, và xoay quanh các bước: yêu cầu phân tích, lập kế hoạch cho dự án, chạy thử và triển khai. Tất cả các bước này chỉ hiệu quả khi khâu quản trị quá trình hiệu quả. Vấn đề quản lý những thay đổi cơ bản xảy ra khi quá trình ứng dụng khiến công ty vào giai đoạn tái cấu trúc. Để huấn luyện nhân viên kiến thức về giải pháp phần mềm ERP và chức năng của nó nhằm mau chóng thích ứng với những khuôn khổ tổ chức, công ty cần có sự quan tâm đúng mức đến việc truyền đạt trong các buổi huấn luyện.

Ứng dụng hệ thống ERP vào quy trình kinh doanh là 1 bước tiến lớn của công ty nhưng để bước tiến này thực sự phát huy hết tác dụng thì phần quản lý các thay đổi do hệ thống này đem lại phải thật hiệu quả. Doanh nghiệp khi quyết định ứng dụng hệ thống ERP tuyệt đối không thể xem nhẹ khâu này

SAP_GoldPartner_grad_R
×
×

Cart