ERP CHO NGÀNH BÁN LẺ

Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp – ERP là gói phần mềm tích hợp tất cả các dữ liệu và các quy trình có liên quan đến một tổ chức thành hệ thống thông tin thống nhất. Phần mềm ERP cho ngành bán lẻ sẽ giúp doanh nghiệp tổng hợp tất các thông tin, sử dụng một cơ sở dữ liệu trung tâm để chứa tất cả các dữ liệu vào những module hệ thống khác nhau.

Phần mềm ERP cho ngành bán lẻ

Phần mềm ERP được sử dụng để tối ưu hóa hoạt động của doanh nghiệp

Phần mềm ERP thường dành cho những chuỗi bán lẻ lớn, hệ thống phần mềm này được thiết kế để hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh trong nội bộ doanh nghiệp. Có thể khẳng định rằng, phần mềm ERP trở thành công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của đa số các doanh nghiệp bán lẻ lớn trên thị trường hiện nay.

×
×

Cart