SẢN XUẤT RỜI RẠC

Khi quản lý sản xuất trên ERP bạn sẽ gặp rất nhiều loại hình sản xuất khác nhau, ứng với từng ngành nghề đặc thù và chuyên biệt, dể thấy nhất là sản xuất rời rạc và sản xuất liên tục.

Discrete vs repetitive manufacturing.jpg ​

Sản xuất liên tục là quá trình sản xuất dựa vào việc lập kế hoạch sản xuất theo từng thời kỳ, và hàng loạt với số lượng lớn các sản phẩm không có khác biệt nhau quá lớn, khác với sản xuất rời rạc, sản xuất dựa trên lệnh sản xuất (Work Order) rõ ràng và phát sinh theo từng làm việc khác nhau, không có kế hoạch dài hạn (ngắn hạn hơn là sản xuất liên tục)

Khác với sản xuất rời rạc có thể áp dụng trong hầu hết các loại sản xuất hàng ngày mà chúng ta thường thấy, sản xuất liên tục được áp dụng vào các trường hợp sau

  • Dùng trong ngành công nghiệp sản xuất hàng loạt, số lượng lớn và sản phẩm có đặc điểm là tương tự nhau.
  • Số lượng sản xuất cố định trong một khoảng thời gian ( tuần, tháng, quý…)
  • Sản phẩm không thay đổi trong 1 khoảng thời gian dài
  • Quy trình sản xuất đơn giản.
  • Bán thành phẩm thường được chuyển trực tiếp qua giai đoạn tiếp mà ko đc lưu tạm tại kho như Discrete Manufacturing
  • Nguyên vật liệu được bố trí tại các giai đoạn.
×
×

Cart