TẠI SAO NÊN CHỌN CIBER – CMC

 • 25 năm phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm
 • Có năng lực tư vấn và triển khai giải pháp tổng thể về CNTT
 • Có hơn 130 chuyên gia tư vấn chuyên sâu về SAP
 • Hai năm liên đạt danh hiệu nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất của SAP
 • Là đối tác duy nhất có chứng chỉ phát triển giải pháp đặc thù nghành tích hợp với SAP B1 tại Việt Nam
 • Nhà cung cấp duy nhất có dịch vụ thống báo hỗ trợ bảo hành hàng tháng

Ciber – CMC cung cấp các dịch vụ, giải pháp ERP cho doanh nghiệp

SAP ERP  (Dịch vụ triển khai trọn gói)

 • Tư vấn quy trình
 • Quản lý dự án
 • Kiến trúc giải pháp
 • Tư vấn nghiệp vụ các phân hệ (FI/CO/MM/SD/PP/WM/PM/QM, Simple Finance,
 • Simple Logistic)
 • Lập trình ABAP
 • Chuyển đổi dữ liệu
 • Hỗ trợ vận hành

Hỗ trợ và Gia công Phần mềm SAP

 • Nâng cấp hệ thống SAP
 • Phát triển SAP
 • Chuyển đổi SAP ECC sang SAP S4HANA
 • Bảo trì và hỗ trợ SAP (AMS)

Phát triển tích hợp các hệ thống (SAP PI)

Triển khai hệ thống báo cáo phân tích (SAP BO)

Lập kế hoạch kinh doanh và hợp nhất báo cáo (SAP BPC)

×
×

Cart