LÀM SAO ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG MỘT DỰ ÁN ERP ĐÃ THẤT BẠI?

Tại các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, quản trị dự án kém là tồn tại lớn nhất. Do vậy, khi triển khai ERP, cần có phương pháp luận quản trị dự án và phải đảm bảo quản trị theo thời gian. Nghĩa là nhà triển khai phải cam kết với DN là khi nào, làm gì và cái gì sẽ xong, với chất lượng như thế nào? Nếu không có phương pháp luận làm việc, dự án có thể sẽ rơi vào cảnh làm không mục đích, không rõ thời gian. Phương pháp luận này phải được nhiều người cùng am hiểu.

Chúng ta đã nghe nhiều về các bài viết phân tích nguyên nhân thất bại của dự án ERP. Nhưng hầu như không có ai nói về việc ”Làm sao để triển khai thành công dự án ERP đã thất bại ?” Có cách tiếp cận nào làm hồi sinh cho những dự án ERP đã thất bại này. Qua bài viết này, Ciber sẽ chia sẻ các kinh nghiệm thực tế để làm những dự án ERP này:

  1. Đến gặp xem yêu cầu của khách hàng đối với nhà cung cấp cũ
  2. Xem phần mềm khách hàng đang triển khai là phần mềm gì ?
  3. Xác định xem nguyên nhân chính thất bại là do khách hàng hay lỗi do nhà cung cấp?

Triển khai dự án erp đã thất bại

Xác định dự án ERP thất bại:
Nguyên nhân đến từ những yêu cầu của khách hàng:
  • Cần giới hạn lại yêu cầu sao cho đúng với tính năng phần mềm có thể hỗ trợ
  • Tư vấn cho khách hàng tuân thủ theo đúng các bước triển khai ERP.
Nguyên nhân đến từ nhà cung cấp cũ:
  • Cần đánh giá lại tài liệu giải pháp cũ trước khi tiến hành khảo sát lại.
  • Đánh giá lại quy trình nghiệp vụ
  • Phân tích những điểm GAP trong tài liệu giải pháp mà nhà cung cấp Cũ đã làm.
  • Giới hạn lại yêu cầu sao cho đúng với tính năng phần mềm có thể hỗ trợ
  • Tư vấn cho khách hàng tuân thủ theo đúng các bước triển khai ERP.

Sau khi làm theo các phương pháp trên, nhà cung cấp tiến hành triển khai bình thường. Nhà cung cấp sẽ hỗ trợ khách trên những yêu cầu cũ. Từ đó thay đổi những yêu cầu chưa phù hợp với thực tế. Hiện tại thì sẽ OK, cho những dự án kiểu này.

×
×

Cart