Một số phím tắt khi sử dụng SAP Business One

Trong phần mềm ERP – SAP Business One cũng có một số các phím tắt nhanh để hỗ trợ thao tác của người dùng để làm việc tiết kiệm thời gian hơn. 

1/ Các phím tắt chung của hệ thống: 

 • Hiển thị cửa sổ chức năng của hệ thống SAP Business One: Ctrl + 0
 • In chứng từ/báo cáo hiện tại: Ctrl + P
 • Hiển thị nhật ký chứng từ: Ctrl + J khi đang ở cửa sổ hạch toán kế toán (Journal Entry)
 • Thoát khỏi hệ thống SAP Business One: Ctrl + Q
 • Hủy bỏ tác vụ: Ctrl + Z
 • Thực hiện lại tác vụ: Ctrl + Shift + Z
 • Cắt: Ctrl + X
 • Dán: Ctrl + V
 • Sao chép: Ctrl + C
 • Tìm kiếm tên đối tác hoặc hàng hóa vật tư với từ khóa: Nhập * và từ khóa trong ô “Tên đối tác” hoặc “Tên hàng hóa vật tư” rồi nhấn Tab
 • Chọn nhiều đối tượng: Nhấn giữ phím Ctrl hoặc Shift + nhấp chọn đối tượng
 • Xem các ô do người dùng định nghĩa: Ctrl + Shift + U
 • Xem bản ghi/chứng từ kế tiếp: Ctrl + 
 • Xem bản ghi/chứng từ trước đó: Ctrl + 
 • Chuyển sang trạng thái thêm mới: Ctrl + A
 • Chuyển sang trạng thái tìm kiếm: Ctrl + F
 • Thay đổi tên của ô: Ctrl + nhấp đôi chuột lên ô cần đổi
 • Nhập ngày hiện tại vào ô có định dạng ngày: Bất kì phím nào rồi nhấn Tab (ngoại trừ phím số)
 • Nhập ngày của tháng hiện tại vào: Nhập ngày và nhấn Tab
 • Nhập ngày tháng của năm hiện tại vào: Nhập ngày tháng và Tab
 • Đóng tất cả cửa sổ làm việc ngoại trừ cửa sổ chức năng chính của hệ thống SAP Business One: Shift + nhấp vào dấu X ở góc phải phía trên của cửa sổ làm việc
 • Đóng cửa sổ hiện hành: Esc

2/ Phím tắt dành cho bảng dữ liệu

 • Thêm dòng: Ctrl + I
 • Tạo bản sao của dòng: Ctrl + M
 • Xóa dòng: Ctrl + K
 • Hiển thị thông tin chi tiết của dòng: Ctrl + L
 • Đến dòng đầu tiên: Ctrl + H
 • Đến dòng cuối cùng: Ctrl + E
 • Sao chép thông tin của ô phía trên: Ctrl + 
 • Sắp xếp cột của bảng dữ liệu theo thứ tự tăng dần: Nhấp đôi chuột vào tiêu đề cột
 • Sắp xếp cột của bảng dữ liệu theo thứ tự giảm dần: Giữ phím Alt + nhấp đôi vào tiêu đề cột

3/ Phím tắt dành cho chứng từ mua bán

 • Tính lợi nhuận gộp: Ctrl + G
 • Chỉ định phương thức thanh toán: Ctrl + Y
 • Tính khối lượng và thể tích: Ctrl + W
 • Mở tài liệu gốc: Ctrl + N
 • Mở tài liệu đích: Ctrl + T
 • Đi đến ô “Mã đối tác” (Business Partner Code): Ctrl + U
 • Đi đến ô “Ghi chú” (Remarks): Ctrl + R
 • Chọn số serial của vật tư hàng hóa: Ctrl + Tab khi đang ở ô “số lượng” (Quantity)
 • Kiểm tra giá gần nhất: Ctrl + Tab khi đang ở ô “đơn giá” (Unit Price)
 • Hiển thị hàng hóa vật tư thay thế (Alternate Items): Ctrl + Tab khi đang đứng ở ô “mã vật tư hàng hóa” (Items No.)
 • Sao chép số tiền của hóa đơn sẽ trả khi nhập liệu thanh toán: Sau khi nhấn vào hình túi tiền để chỉ định phần thanh toán, nhấn Ctrl + B để sao chép số tiền sẽ trả
 • Mở báo cáo hàng hóa vật tư theo nhà kho: Ctrl + Tab khi đang ở ô “nhà kho” (Whse)

 

Xem thêm:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng SAP Business One

Giải pháp ERP tối ưu cho ngành sản xuất

Những lý do nên chọn SAP Business One

Giải pháp SAP Business One Starter Package

×
×

Cart