Chuyển tới nội dung
Ngành công nghiệp sản xuất phức tạp

Ngành công nghiệp sản xuất phức tạp

Manufacturing, made intelligent

Ứng dụng phần mềm SAP ERP trong ngành sản xuất phức tạp đòi hỏi hệ thống quản lý doanh nghiệp cũng đáp ứng được những yêu cầu phức tạp của ngành công nghiệp này (ví dụ như sản xuất kim loại, gỗ, giấy, dệt may,...) Tùy vào yêu cầu mỗi doanh nghiệp, phần mềm SAP ERP sẽ được tích hợp với các phân hệ như Quản lý chất lượng (QM), Kế toán quản trị (FI, CO),...
 • Quản lý sản xuất phức tạp: Quản lý sản xuất theo đơn đặt hàng (Make To Order), quản lý sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock).
 • Bán hàng theo nhiều quy cách
 • Quản lý thuộc tính của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: Chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng, ..
 • Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg / Cây; Kg / Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho.
 • Quản lý hành tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho.
 • Truy vết nguồn góc sản phẩm.

Các tính năng và lợi ích của công nghệ SAP cho ngành công nghiệp sản xuất phức tạp

Tổng thể hệ thống SAP ERP: Chuẩn hóa và tích hợp các quy trình hoạt động mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất, kế toán tài chính, kế toán quản trị đáp ứng đúng chuẩn của ngành công nghiệp Thép

Các mô-đun chính

 • Kế hoach mua hàng được tính toán dựa vào dữ liệu tích hợp với các phân hệ: Nhu cầu và dự báo bán hàng, kế hoạch sản xuất, hàng tồn kho,..
 • Điều khoản cung ứng, theo dõi công nợ, theo dõi tình hình cung ứng,..
 • Mua hàng hóa, mua dịch vụ, mua hàng ký gửi, mua gia công, mua tài sản,….
 • Chọn nguồn cung ứng, so sánh chọn giá và chọn nhà cung cấp
 • Quản lý vật tư, thành phẩm theo hai đơn vị tính (Kg / Cây; Kg / Cuộn, …) trong mua hàng, bán hàng, tồn kho (Parallel UOM)
 • Quản lý hàng tồn kho của vật tư, thành phẩm theo nhiều tiêu chí: Chiều cao, rộng, dài, quy cách, số lượng (configurable material)
 • Khi áp dụng và hệ thống cơ sở dữ liệu online Quản lý hành tồn kho tối ưu, cũng như điều động và cân đối hàng tồn giữa các kho
 • Quản lý bộ mã hàng hóa đa dạng
 • Chính sách giá
 • Chính sách khuyến mãi
 • Bán hàng hóa thông thường, bán dịch vụ, bán hàng ký gửi,…
 • Quản lý bán hàng với nhiều thuộc tính (Characteristics t)
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất tích hợp với với kế hoạch bán hàng, kế hoạch cung ứng, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thiết bị, chính sách tồn kho
 • Quản lý quy trình sản xuất phức tạp: Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make-to-Stock P), sản xuất theo hàng tồn kho (Make To Stock)
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu, chi phí cho thành phẩm và bán thành phẩm
 • Kiểm soát tiến độ sản xuất, thống kê tiêu hao
 • Quản lý truy xuất nguồn góc sản phẩm
 • Kiểm soát chi phí hoạt động trong doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch chi phí và quản trị ngân sách
 • Tính giá thành kế hoạch và thực tế
 • Phân tích doanh thu, chi phí trong các hoạt động của doanh nghiệp

Dịch vụ

Triển khai trọn gói

Hỗ trợ doanh nghiệp từ A-Z trong vận hành và triển khai

Bảo trì hỗ trợ

Để đảm bảo vận hành trơn tru và khai thác hiệu quả hệ thống ERP

Nâng cấp

Luôn cập nhật những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ là rất quan trọng

Hỗ trợ sản phẩm

Ciber sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp nhân viên kỹ thuật, nhân viên tư vấn.

Chuyển đổi

Là một dấu hiệu đáng mừng, đem lại thử thách và cơ hội cho doanh nghiệp.

Quản lý thay đổi

Thay đổi vai trò và trách nhiệm của nhân viên qua thuyết trình, demo,...

Hỏi đáp

X

Đăng ký tư vấn

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.