Phần mềm ERP chuyên biệt cho từng ngành

Theo báo cáo ERP Techonology Value Matrix 2017 của Nucleus Research, do điện toán đám mây ngày càng hoàn thiện, các nhà cung cấp ERP đang dần chuyển ưu tiên sang cung cấp những giải pháp chuyên biệt cho từng ngành.

Đúng như tên gọi, Technology Value Matrix đánh giá các nhà cung cấp ERP dựa trên 2 tiêu chí (2 trục) – Tính khả dụng (Usability) trên trục tung và Tính năng (Functionality) trên trục hoành. Theo đó, các nhà cung cấp giải pháp ERP được xếp vào 4 góc phần tư: Core provider, Expert, Facilitator, và Leader. Các mũi tên thể hiện hướng đi trong tương lai của các công ty phần mềm này.

Báo cáo nhắm đến việc “cung cấp thông tin về những giá trị mà các nhà cung cấp đem lại cho khách hàng trong hiện tại, cũng như tìm hiểu những nhà cung cấp này đang tập trung đầu tư vào những tính năng và công nghệ mới nào trong tương lai.”

Xu hướng công nghệ 2017: phần mềm ERP chuyên biệt cho từng ngành

Phần mềm ERP chuyên biệt là xu hướng nổi bật trong năm 2017

Phần mềm ERP chuyên biệt cho từng ngành là một trong những điểm khác biệt chính của phần mềm ERP thế hệ mới. Báo cáo năm nay cho thấy ERP chuyên biệt nhận được nhiều ưu tiên trong ngân sách R&D (nghiên cứu và phát triển) của các hãng phần mềm.

Vì sao xu hướng này lại liên quan đến các nhà cung cấp ERP và quá trình họ chuyển sang sử dụng điện toán đám mây? Một trong những trở ngại lớn nhất của doanh nghiệp trong việc sử dụng cloud ERP là do thiếu tính năng chuyên sâu và khả năng tùy biến thấp hơn các phần mềm ERP truyền thống.

Thông qua những tính năng đặc thù phù hợp với từng ngành được tích hợp sẵn trong phần mềm, các nhà cung cấp hy vọng ERP đám mây sẽ thu hút được các doanh nghiệp vẫn đang do dự về việc chuyển đổi từ ERP truyền thống sang ERP đám mây.

Đọc thêm: 7 lợi ích chính của điện toán đám mây cho doanh nghiệp

×
×

Cart