So Sánh 4 Nhà Cung Cấp ERP Lớn Nhất Thế Giới

Một nửa thị phần hệ thống ERP toàn cầu hiện nay được nắm giữ bởi 4 người khổng lồ: SAP, Oracle, Infor và Microsoft. Trong bộ tứ này, ai là nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất?

Panorama Consulting, một công ty tư vấn triển khai ERP, đã tập hợp dữ liệu từ các cuộc khảo sát thường niên từ năm 2012 đến nay để lập ra một bảng xếp hạng các nhà cung cấp ERP tốt nhất thế giới hiện nay, dựa trên 5 tiêu chí chính là: thị phần, chức năng, chi phí triển khai, thời gian triển khai, và thời gian hoàn vốn. Sau đây là kết quả rút gọn cho 4 người khổng lồ ERP trên.

so sánh 4 nhà cung cấp phần mềm ERP: SAP, Oracle, Microsoft, Infor.