Triển khai SAP ERP mang lại gì cho doanh nghiệp? (P2)

>>> Xem phần 1 tại đây <<<

Giao hàng đúng hẹn

Một trong các vấn đề đánh giá năng lực của doanh nghiệp sản xuất là việc giao hàng đúng hẹn cho khách hàng của mình. Nếu bạn không có một hệ thống chi tiết cho từng kế hoạch làm việc từng giờ, ngày, tuần… sản xuất dựa trên các dây chuyền (line) sản xuất một cách chi tiết cho đến việc đặt hàng các nguyên vật liệu thì bạn luôn luôn gặp phải vấn đề đó là giao hàng không đúng hẹn cho khách hàng.

SAP ERP mang đến cho bạn một giải pháp tổng thể với cái nhìn chi tiết vào

 • Đơn hàng của khách hàng, hoặc dự báo nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • Tình hình các đơn hàng hiện tại
 • Tình tình tồn kho hiện tại
 • Tình hình đặt hàng hiện tại của bạn với nhà cung cấp.
 • Năng lực sản xuất của nhà máy của bạn

SAP ERP sẽ cung cấp cho bạn thời gian giao hàng của minh với một đơn hàng mới của khách hàng, cùng với việc linh động giải quyết các đơn hàng giúp cho nhà quản trị luôn đảm bảo được thời hạn giao hàng cho khách hàng của mình (luôn giữ lời hứa về việc giao hàng với khách hàng). Đây là một trong những điều kiện rất quan trọng cho sự thành công của nhà máy của bạn. ERP sẽ là công cụ hàng đầu giúp bạn luôn giữ lời hứa với khách hàng của bạn!

Nâng cao hiệu quả công việc

Hiệu quả công việc được nâng cao luôn là mong muốn của mọi nhà quản trị doanh nghiệp chứ không riêng gì các doanh nghiệp sản xuất. SAP ERP chính là công cụ đắc lực để các nhà quản trị nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên của doanh nghiệp mình và cho toàn doanh nghiệp.

 • SAP ERP là nền tảng tốt nhất để xây dựng môi trường làm việc cộng tác. Hệ thống giúp chia sẻ giữa các thành viên trong doanh nghiệp. Điều này sẽ là tiền đề cho việc nâng cao hiệu quả công việc cho từng thành viên trong doanh nghiệp cũng như toàn tập thể của doanh nghiệp.
 • Truy xuất dữ liệu nhanh chóng hơn, đồng thời dễ dàng xây dựng các báo cáo quản trị. Các dashboard quản trị nhằm giúp các các nhà quản lý luôn có được số liệu hoạt động của doanh nghiệp mình. Đây chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cho từng hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tích hợp dữ liệu và quản trị thống nhất theo qui trình vận hành tốt nhất có thể của doanh nghiệp bạn từ việc quản lý các đơn hàng của khách hàng, phương án sản xuất, kế hoạch sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng, cho đến tài chính kế toán sẽ mang lại hiệu quả công việc rất cao cho doanh nghiệp của bạn trên môi trường cộng tác.

History và dữ liệu

Phân tích dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp của bạn rất quan trọng với các hoạt động lập kế hoạch, định hướng, đưa ra quyết định của các nhà lãnh đạo của doanh nghiệp, và lưu trữ dữ liệu hoạt động này rất quan trọng và đây là nhiệm vụ mà mà không có một công cụ quản trị nào làm tốt hơn ERP.

SAP ERP mang lại lợi ích rất lớn cho bạn với việc ghi nhận và lưu trữ toàn bộ dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp bạn.

 • Lưu trữ toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của doanh nghiệp một cách chi tiết và trên từng nhiệp vụ.
 • Khả năng truy xuất dữ liệu lịch sử của các hoạt động.
 • Phối hợp với giải pháp Business Intelligence cung cấp nền tảng phân tích và khai thác dữ liệu hoạt động này, cung cấp cho các bộ phận lập kế hoạch, phân tích dự báo ngày một chính xác hơn, và hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo có được quyết định chính xác, nhanh chóng, kịp thời.
 • Nền tảng cho doanh nghiệp với các quyết định: đúng sản phẩm, đúng thị trường, đúng khách hàng, và đúng thời điểm.
 • Đáp ứng với các tiêu chuẩn, các tổ chức yêu cầu về lưu trữ số liệu, dữ liệu về sản phẩm (nhất là các doanh nghiệp ngành dược phẩm, thực phẩm, giải khát,…)
 • Bảo mật dữ liệu cao, mang đến độ an toàn dữ liệu cho doanh nghiệp.
Theo forums.bsdinsight.com
×
×

Cart