YẾU TỐ NÀO TẠO NÊN THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP?

Đã có rất nhiều bài viết về những yêu tố tạo nên sự thành công của doanh nghiệp. Nhưng với những kiến thức thực tiễn trong tư vấn và triển khai giải pháp quản trị tổng thể toàn doanh nghiệp (giải pháp hệ thống ERP ). Ở góc nhìn cá nhân của tôi, xin được chia sẻ để cùng bàn luận.

Tôi sắp xếp theo thứ tự các yếu tố chính hình thành lên một doanh nghiệp. Giải sử các doanh nghiệp này cùng một xuất phát điểm.

  1. Sản phẩm hàng hóa, cùng có chất lượng như nhau, thương hiệu như nhau
  2. Thị trường như nhau, chúng ta giải sử cùng là thị trường Hà Nội, Việt Nam
  3. Tiền lực tài chính ban đầu được cung cấp như nhau. Giả sử cùng có vốn ban đầu là 20 tỷ tiền thật.
  4. Ông Chủ thì khác nhau. Ở đây tôi bàn luận đến ông chủ là khác nhau khác nhau theo nghĩa hai con người khác nhau, nhận thức khác nhau… ( Không nói đến ông chủ thuộc tầng Lớp con ông cháu cha ).
  5. Tổ chức bộ máy khác nhau.

Các  bạn nhìn vào 5 yếu tố trên, chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi. Vậy tại sao tổ chức bộ máy lại khác nhau ? Xin được trả lời các bạn là: Vì Ông chủ khác nhau, nhận thức sẽ khác nhau, … Do vậy sẽ quyết định hình thành lên tổ chức bộ máy hoạt động là khác nhau.

Do vậy, yếu tố then chốt số một là Ông Chủ, sẽ là người quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

Tôi đã gặp rất nhiều ông Chủ chỉ chăm chăm đi bán hàng, hay đi chi tiết vào sản xuất mà không ra soát xem bộ máy hoạt động doanh nghiệp của mình đã thực sự phù hợp với tình hình phát triển hiện tại chưa ? Khi đã có tổ chức bộ máy hoạt động rồi thì sẽ phải quản lý hoạt động đó như thế nào ? Làm sao để quản và đánh giá hiệu  quả hoạt động của từng bộ phận trong bộ máy đó ? Làm sao để cân đối được các nguồn lực từ đầu vào đến đầu ra ?

Vậy bộ máy hoạt động của doanh nghiệp ở đây chính xác là gì ? Câu trả lời chính là hệ thống tổ chức và quản lý bộ máy hoạt động.  Vậy sau khi xây dựng được hệ thống, chúng ta cần phải có công cụ để quản lý nó và để đánh giá được hiệu quả hoạt động của từng thành phần trong hệ thống. Chính vì vậy Doanh Nghiệp cần phải có công cụ để quản lý và thước đo hiệu quả hoạt động.

Hôm nay Tôi xin phân tích đến đây, nếu quý vị cần tìm hiểu thêm công cụ quản lý cũng như kinh nghiệm quản trị hệ thống erp sẽ giúp quản lý như thế nào / và hiệu quả của công cụ đó đến đâu cho việc quản lý hệ thống của quý vị. Xin quý vị vui lòng gửi thông tin lại cho tôi, để được hỗ trợ miễn phí.

Hà Nội, ngày 27/08/2016

Hà Quốc Thạch  – Giảm đốc CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CIBER – CMC